Home / Süryani Büyüsü

Süryani Büyüsü

Süryani Büyüsü

Çağlar boyu etkisi tartışılamayan büyülerden biri olarak bilinen Süryani büyüsü öyle etkili bir sonuç yaratır. Farklı kültürlerde bulunan ve manevi enerjiyi yönlendirme sanatında farklı metotları olan toplumların bile daima üzerinde çalıştığı bir büyüdür. Toplumumuz bu büyüye ‘’Büyülerin büyüsü’’ sıfatını takmışlardır. Kültürümüzün büyüye olan yatkınlığı sebebiyle, özellikle bizim coğrafyamızda daima bu ilim, istek, ihtiyaç ve arzu bulundurmuştur özünde. Gerek yarattığı etkinin şiddeti, gerek var oluşundaki muazzamlık ve etki süresindeki kusursuzluk sebebiyle, çözülemez olarak görülen birçok problemin son noktasıdır Süryani büyüsü işlemi.

Hayatımız boyunca bizler birçok konuda çaresiz hissedebilir fakat bu çaresizliğin üzerinde durmaz ya da dursak bile ruhumuzda yarattığı şiddeti görmezden geliriz. Ancak ve ancak tek bir istisna mevcuttur çaresizlik söz konusu olduğunda ‘’Dayanamama’’ durumu. Bu da tartışmasız ki, ikili romantik ilişkilerde hissedilen çaresizliktir. Hocamız sadece Süryani büyüsü konusunda uzmanlaşmayıp, ayrıca bu büyünün sıklıkla tercih ediliyor olmasındaki sebep üzerinde de uzmanlık kazanmıştır.

Hocamız; ‘’Bizler de ulaştığımız farkındalığı pekiştirerek, ikili ilişkilerde yaşanmış ve çözülememiş problemlerin ışığında, kişilerin içinde bulundukları çaresizlik durumunun farkındayız.’’ Diyor.

Süryani Büyüsü Amacı Nedir?

Genellikle birçok kişi Süryani büyüsü gibi bir yönteme başvurmak istiyorsa bile, birçok kuşku ve kuruntuyla birlikte hocamızın kapısını çalmaktadır. Bu kuşkuların sıfır noktası, büyünün etkileri ya da etki süresi hakkında olmakla birlikte ayrıca sonuçları ile de birleşip budaklanıyor. Nitekim Süryani büyüsü amacına tam olarak erişebilen, kişide istenen sonuç dışında hiçbir yan etki bırakmaz . Ayrıca genellikle kişiyi kendine bağlama, gideni geri getirme gibi durumlar söz konusu olduğunda sıklıkla tercih edilen bir büyüdür. Bu sebeple kendisine büyü yapıldığının hiçbir şekilde farkına varamayacak olan kişi, yeniden başladığı ilişkide mutlu olmak dışında hiçbir yan etki de yaşamayacaktır.

Söz konusu durum, gizli ilimler dâhilinde bulunan bir konu olduğu için, halk arasında papaz büyüsü ve Süryani büyüsü ile alakalı birçok yanlış yargı ve eksik bilgi de bulunmaktadır. Kulaktan kulağa anlatılırken birçok anlamda eksilmiş ve tamamen uydurulmuş bilgiler ışığında, birçok kişi bu büyüyü araştırmak ve bizzat uygulamak niyetinde bulunmuşlardır. Fakat takdir edilmelidir ki Süryani büyüsü Süryani dilinde yapılan bir büyüdür. Bu sebeple bu ilme vakıf olsa bile bu dile vakıf olamayan herhangi bir medyumun da uygulayamayacağı bir büyüdür.

Basit bir dizi işlemden ibaret olan, etkisi görülemeyecek kadar az olan ya da neredeyse hiçbir etki bırakmayan diğer birçok sözde işlem söz konusudur. Süryani büyüsü gibi bir hassasiyet ya da zorluk derecesinden söz edilemeyebilir. Fakat özellikle son zamanlarda kendilerine medyum diyen birçok kişi, hiçbir netice göstermeyen birçok işlem yaparak ya da yapabildiğini iddia ederek vaktinizi tam anlamıyla boşa harcayabilme potansiyeline sahiptir. Bu gibi tamamen kötü niyetli şarlatan kişilerden sakınabilmeniz, niyetinize ulaşabilmeniz adına atılabilecek en önemli adım olarak tavsiye edilmektedir.

Süryani Büyüsü Nedir

Tam olarak Süryani büyüsü aslında bir büyü metodu olarak görülmelidir. Amaca göre birçok değişkeni bulunmakta olan Süryani büyüsü ya da Papaz büyüsü gibi işlemler, belirlenen amaç doğrultusunda bazı değişmez temellerin üzerinde küçük değişiklikler yaparak uygulanan bir büyü çeşidi olarak adlandırılabilirler.

Önem arz eden bir diğer açıklama konusu ise, Süryani büyüsü gibi büyülerin sadece bağlama, evlenme, âşık etme ya da gideni geri getirme için yapılmadığıdır. İstenen her ne ise, iyi ya da kötü amaçlı fark etmeksizin neredeyse her türlü amaca yönelik olarak uygulaması mümkündür. Kötü niyetli olarak uygulandığında ise, bu derece güçlü bir büyünün etkilerinin ne kadar ciddi olabileceğini de eklemek gerekir.

Genellikle Süryani büyüsü eğer kötü amaçla yapıldıysa kişide çok ciddi ve hatta dayanılamaz kabuslar görme durumu ortaya çıkabilir. Kimse ile iletişim kurmak istememe durumu, kendini sürekli halsiz ve isteksiz hissetme durumu, hayattan bıkmış ve sıkılmış hissetme durumu gibi önü alınamaz birçok kötü etki yaşanması muhtemeldir. Eğer Süryani büyüsü kötü amaçla yapıldıysa ve bozdurmaya yönelik bir çalışma da yapılmıyor ise; Büyü kuvvetini günden güne artıracak ve en sonunda kişinin içinde bulunduğu bunalım durumu, ciddi anlamda önü alınamaz bir hale gelecektir.

Yani aslında burada söz konusu olan kesinlikle büyünün belirtileri değildir. Sadece kötü amaçlı yapıldığında Süryani büyüsü ciddi etkiler gösterebilmektedir. Fakat sadece bağlama, âşık etme, gideni geri getirme gibi amaçlar hedeflenerek yapıldığında, hiçbir belirti ya da yan etki göstermemesi ile bilinmektedir.

Süryani Büyüsü Nasıl Yapılır

Süryani Büyüsü ya da herhangi bir büyünün tam anlamıyla nasıl yapılabildiğini tarif etmek neredeyse mümkün değildir. Tarif edilse bile bunu anlayabilecek olan kişi, hayatının tamamını bu ilme adamış olan uzman kişilerdir. Bu sebeple kendi kendinize içi boş olan araştırmalar yaparak, büyü yapabileceğinize inanırsanız, ancak vakit kaybettiğiniz ile kalırsınız. Ve vaktin yanında bu gibi hassas konular ile hiçbir bilgiye sahip olmadan ilgilenmek, ciddi problemlere de sebep olabilmektedir. Örneğin Süryani büyüsü yapmaya çalışarak farklı bir boyutta yaşayan fakat daima aramızda bulunan diğer varlıkların ilgisini çekebilir ve rahatsız edilmeye başlayabilirsiniz.

Bu gibi etkenler göz önünde bulundurulduğunda, hayatınızı durduk yere kötü bir kâbusa çevirmek yanlış olacaktır. Eğer Süryani büyüsü gibi bir uygulama sonucunda elde etmek istediğiniz şeyden emin iseniz, bunu uzman bir medyuma bırakmanız en normali olacaktır. Genellikle hiçbir gerçekliğe ya da doğruluğa dayanmadığı halde, büyü adı altında yayınlanan makaleler ya da görseller yanlış olabilir. Büyü ile yakından uzaktan alakası olmayan kaynaklardan toplanmış saçmalıklardan ibarettir. Bu anlamda büyü ile alakalı da birçok görsel ya da makale bulunmaktadır. Dikkat edilebileceği üzere bu içeriklerin hiçbiri, bir diğeri ile örtüşmemektedir. Bu da, bu gibi ilimlerin sağdan soldan öğrenilemeyeceği gerçeğini kanıtlar niteliktedir.

Süryani Büyüsü Nasıl Yapılmalıdır?

Daha önce de Süryani büyüsü uygulamaya çalışanların tecrübelerini öğrenerek, uzman bir medyum aracılığı ile bu büyüyü uygulatmış olan kişilerin tecrübeleri ile karşılaştırabilir ve her iki sonuç arasındaki farklar sonucunda doğru kararı verebilirsiniz. Bizler tamamen en doğru şekilde hedeflenen amaca ulaşabilmeniz konusunda doğrudan yardımcı olabilmek ya da yanlış bir karar verebilme potansiyelinizin önüne geçebilmek amacı ile bu bilgilendirici metinleri sizlerle buluşturmaktayız.

Eğer Süryani büyüsü yaptırmak istiyor iseniz, eğer bir başkasının size ya da çevrenizde birine Süryani büyüsü yaptığını düşünüyor iseniz, iletişim bölümünde bulunan numara aracılığı ile hocamızın bizzat kendini arayarak bilgi ve danışmanlık alabilirsiniz.