Home / Medyum

Medyum

Medyum ve medyumluk hakkındaki danışmanlık arayışınız için, iletişim bölümünde bulunan numara aracılığı ile hocamıza ulaşabilirsiniz.

Dürüst Medyum

dürüst medyum

Dürüst Medyum Medyum kelimesi genellikle yanlış anlaşıldığı için, birçok insan hangi uygulamayı hangi kişiler aracılığı ile yaptırabileceği hakkında net fikir sahibi değildir. Bu karmaşa nedeni ile dürüst medyum olarak adlandırılabilen kişilere rast gelmek de pek kolay olmamaktadır. Çünkü birçok kişi medyumların geleceği görebilen, fal bakan ya da bu ve buna benzer işlemler yapan kişiler olduğunu düşünmektedir. Aksine, medyumlar bilim ile çok yakından ilgilenen, son derece eğitimli kişilerdir. Bu eğitimleri bazı enerjisel ritüeller ile birleştirerek, birçok probleme çözüm olabilmekte ya da birçok çözüme problem yaratabilmektedirler. Papaz büyüsü, bağlama büyüsü ya da aşık etme büyüsü gibi birçok işlem, medyumlar tarafından uygulanabilmektedir. Gerçek …

Devamını Oku

Büyü Belirtileri Nelerdir

büyü belirtileri nelerdir

Büyü Belirtileri Nelerdir İnsanlık tarihine bakacak olursak büyünün çok eski zamanlara dayandığını rahatlıkla görebilmekteyiz. Türk inanışları çerçevesinde oldukça fazla yer verilen büyü, insanların dengesini alt üst edebilecek büyüklüğe sahip manevi bir etki durumudur. Hayatınızda yolunda gitmeyen herhangi bir şey oluştuğunda akla ilk gelebilecek kelime büyüdür. Her olumsuzluk yaşandığında “bu kesin büyüdür” demek de tabii yanlış bir izlenimdir. Bu yüzden büyü belirtileri nelerdir sorusuna yanıt aramak ve sizleri aydınlatmak adına bu yazı dizimizi hazırlamaktayız. Papaz büyüsü gibi sık uygulanan ya da belirtileri sık yaşanan büyüler, halk tarafından büyü belirtileri konusunda merak edilenler arasındadır. Büyüden şüphelenmek, kişisel anlamda hayatınızın her evresini olumsuz …

Devamını Oku

Büyü Belirtileri

büyü belirtileri

Büyü Belirtileri Büyü İslamiyet’te varlığı kabul görmüş, insanların hayatlarını olumlu veya olumsuz açıdan etkileme potansiyeline sahip enerjisel bir olaydır. Büyünün ciddi, ölümcül olabilen etkilerinden kurtulabilmek için büyü belirtileri açıkça tanınmalıdır. Büyü belirtileri bazen psikolojik, fizyolojik ve fiziksel hastalıkların belirtileri ile karıştırılabilmektedir. Dolayısıyla belirtilerin gözlemlendiği kişi, ilk önce bir hekime danışmalıdır. Modern tıpta çözümü bulunan birçok rahatsızlık için bazı kişiler medyumlar ya da hocalara önce başvurmaktadır. Bu tamamen yanlıştır. Önce yaşadığınız problem için bir modern tıp doktoruna, bir psikolog ya da psikiyatra danışmak gerekir. Eğer problem çözülemiyor ise, o halde medyum Zalal gibi bir metafizik uzmanı ya da medyuma danışmak vakti …

Devamını Oku

Medyum Nedir

medyum nedir

Medyum Nedir? Medyum hakkında bir söz edildiği vakit herkesin aklında fal bakan ve olumsuz duygulara sebep olan kişiler canlanmaktadır. Asli olarak medyum nedir sorusunun tam cevabı bu değildir. Herkesin doğasında altıncı hisleri ve sezgileri bulunmaktadır. Medyumluk ise bunların ne kadar kullanılabildiği ile alakalıdır. Daha ayrıntılı bir biçimde medyum nedir sorusuna inceleyelim. Medyum Nedir ve Çeşitleri Nelerdir? Medyum, başka bir boyut ile iletişimde bulunabilen, zaman ve mekan gözetmeksizin, herhangi bir obje, su veya tarot tarzı şeylere ihtiyaç duymadan enerjiye yön verebilen ve bağlantı kurabilen kişiye denir. Bu iletişime geçme durumu bazen kişinin isteğiyle bazen ise istem dışı olarak gerçekleşmektedir. Spiritüalist anlayışı …

Devamını Oku

Gerçek Medyum

gerçek medyum

Gerçek Medyum Ülkemizde sadece orta asya topraklarına ait bir kültürden çıktığı düşünülen büyü ve büyü ilimleri, aslında dünyanın tamamında süregelen bir ilim olarak hala süraatle devam etmektedir. Orta asya topluluklarından biri olan Süryaniler ise, ülkemiz kültürüne en yakın büyü ilimi icra eden gerçek medyum topluluklarına ışık tutmuşlardır. Yine de ülkemizde uygulanan tek büyü türü Süryani büyüsü değildir. Aksine birçok farklı kültüre ait gizli ilim metotları sıklıkla gerçekleştirilebilmektedir. Burada önemli olan gerçek medyum olarak atfedilmiş bilir kişinin, ortadaki problemi çözmeye en uygun metodu seçebilecek tecrübeye sahip olmasıdır. Hintliler, eski Amerika toplulukları, Almanlar, Çinliler ya da Afrika toplulukları fark etmeksizin, bilinen tüm …

Devamını Oku

Tecrübeli Medyum

tecrübeli medyum

Tecrübeli Medyum Eğer bir medyum tecrübeli değilse, zaten o kişiye medyum demek mümkün değildir. Tecrübeli medyum kelimesi, bir medyumun niteliklerini belirlemek için değil, olması gereken durumu nitelemek amacı ile kullanılmakta olan bir sıfat olarak görülmelidir. Çünkü herhangi bir manevi enerji ya da büyü uygulaması konusunda ritüel gerçekleştirebiliyor olmak için, nitelikli kişinin hayatı boyunca bununla ilgili çalışmalar yapmış olması gerekmektedir. Yani tecrübeli medyum denen kişi hayat boyu metafizik, parapsikoloji, gizli ilimler ve parapsikoloji eğitimi almış kişidir. Elbette tüm bunların yanısıra bilinen ya da bilinmeyen ruhani liderlerden eğitim almış olması da; Papaz büyüsü ya da bağlama büyüsü gibi büyü uygulamalarını gerçekleştirebiliyor olmak …

Devamını Oku

Güvenilir Medyum

güvenilir medyum

Güvenilir Medyum En az insanlık tarihinin kendisi kadar eski olan büyü ilmi, yeni dünyanın modern insanları tarafından da kullanılmaya ve icra edilmeye devam etmiştir. Öyle ki her büyük majisyen ya da uzman medyum, bildiklerini bir sonraki nesle aktarmak amacı ile kendi talebelerini seçmiştir. Böylece güvenilir medyum olarak bilinen kişiler, yeniçağda da icraatlarını sürdürmeye devam edebilmişlerdir. Medyum denen kişi, modern insan algısında genellikle fal ile bağdaştırılmaktadır. Fakat gerçekte medyumun fal herhangi bir ilişkisi mevcut değildir. Elbette yeteneklerinden ve sahip oldukları ilimden dolayı bazı şeyleri ön görebilme yetenekleri vardır. Fakat böyle üstün bir ilme sahip olan kişilere basitçe falcı demek, hakaret niteliğindedir. …

Devamını Oku

Uzman Medyum

uzman medyum

Uzman Medyum Tarih boyunca birçok farklı şekilde isimlendirilmiş olan ve enerjileri normal insanlara göre daha yoğun olan kişilere medyum denmektedir. Bunun yanı sıra medyumlar sadece yoğun enerjiye sahip yetenekli kişiler değil, aynı zaman çok ciddi eğitim görmüş ilim sahibi kişilerdir. Tarih boyunca uzman medyum kelimesine verilen farklı isimlerden bazıları; Şaman, metafizik uzmanı, parapsikoloji uzmanı, büyücü gibi pekçok şekilde çeşitlendirilmiştir. Günümüzde ise daha modern bir terim olan medyum kelimesi kullanılmaktadır. Peki uzman medyum arayışının günümüzde bile bu kadar sık kullanılıyor olmasındaki en büyük etken ne olabilir? Öyle ki hasta olduğumuzda modern tıp doktorlarına, psikolojimiz bozulduğunda modern psikologlara görünerek problemlerimizi çözüme kavuşturmayı …

Devamını Oku